รู้จักเพื่อน

Posted by admin

ครูแจกกระดาษและดินสอให้นักเรียนครูถามคำถามนักเรียน เช่น ชื่ออะไร,ชื่อเล่น,มาจากประเทศอะไรครูเก็บกระดาษที่นักเรียนแล้วอ่านที่ละคน

Materials: 
ให้นักเรียนในชั้นรู้จักชื่อเพื่อนครูรู้จักชื่อนักเรียน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.