คิดถึงฝรั่ง คิดถึงอะไร

Posted by admin

ครูถามครูด้วยกันเองว่า รู้จักฝรั่งหรือไม่ รู้จักอย่างไร

Materials: 
ความคิดของคนไทยที่คิดถึงฝรั่ง ทั้งในอดีตและปัจจุบัน \ รวมทั้งความเชื่อ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.