ทายอาชีพ

Posted by admin

เขียนอาชีพต่างๆในกระดาษ และให้นักเรียนซึ่งแบ่งเป็นทีมไว้แล้ว ออกมาจับฉลาก แล้วแอ๊คชั่น และให้เพื่อนทายว่านั่นคืออาชีพอะไร

Materials: 
สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มของน.ร ร่วมชั้น \ รู้จักอาชีพมากขึ้น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.