เกมส์ใครกันแน่

Posted by admin

ครูแบ่งทีมน.ร 2-3 ทีม และครูใช้ colour block แท่งเล็ก เป็นโจทย์ ให้น.รทายว่า colour block สีอะไร
\
คือสีที่ครูตั้งโจทย์ ถ้าทายถูก จะได้ตอบคำถามก่อนว่า " เชื่อหรือไม่ว่า ครู1ใน2
\
คนนี้ เคย...................(ทำอะไร)" เช่น สูบกัญญา ฯลฯ
\
ทีมไหนตอบถูก จะได้ 1 คะแนน

Materials: 
ฟังภาษาไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.