เกมส์ " ใครทำอะไร ที่ไหน "

Posted by admin

ครู 2 คนจะแสดงเป็นตัวละครอะไรก็ได้ เช่น เป็นเลขา 1 คน เป็นผู้จัดการ 1 คนแสดงลักษณะของเลขากับผู้จัดการที่ๆ ทำงานแล้วให้น.รคิดว่า ครูแสดงเป็นใคร ทำอะไรที่ไหน

Materials: 
ให้น.รรู้และเข้าใจเหตุการณ์ และตัวบุคคลว่า ใครเป็นใคร กำลังทำอะไร ที่ไหน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.