คำถามส่วนตัว

Posted by admin

ครูเตรียมดินสอ กระดาษให้นักเรียน ก่อนเขียน ครู 2 คนคุยกันถึงเรื่องส่วนตัว และคุยว่า " คนไทยชอบถามเรื่องส่นตัว" ครูให้นักเรียนเขียน " คำถามส่วนตัว" ที่นักเรียนอยากจะรู้ เกี่ยวกับ ครูหรืออะไรก็ได้ คนละ 1 คำถามหรือมากกว่า

Materials: 
ฟังและเข้าใจภาษาไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.