นักเรียนรักใคร

Posted by admin

ครูคุยถึงคนที่ครูรัก และวาดรูปบนกระดาน ( เช่น วาดรูปในหลวงภูมิพล)
\
ครูอีกคนถามว่า" ทำไมรัก " เมื่อได้คำตอบ ครูมีกระดาษ
\
ดินสอ ให้น.ร และเขียนรูปคนที่น.ร รักมา 1 รูป แล้วถามว่าทำไมรัก

Materials: 
รู้ถึงความรู้สึก ความสนใจ ของน.ร ต่อสิ่งนั้นๆ \ น.รได้เขียนรูปภาพตามจินตนาการ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.