เครื่องคนตรีไทย

Posted by admin

ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนและเปิดเทปเสียงเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างให้นักเรียนฟัง
\
-ให้นักเรียนทายว่าเป็นเสียงเครื่องดนตรีชนิดใด
\
-ครูเฉลยและอธิบาย

Materials: 
ถามเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ และเทปเสียงเครื่องดนตรีไทยชนิดต่าง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.