ชอบ-ไม่ชอบอะไรกรุงเทพ

Posted by admin

เอากระดาษให้เขียน

Materials: 
อยากรู้นักเรียนคิดเหมือนกันหรือเปล่า \ หรืออยากรู้ความคิดนักเรียน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.