วัน เดือน ปี เกิด

Posted by admin

เเบบที่ 1 ถามวันเกิดทุกคน ตอนนี้น.ร จะเริ่มรู้จัก วัน เดือน ปี หรือถ้าน.รไม่รู้ก็ถามว่า ชอบวันอะไร ถามน.รจนครบทุกคน ครูอาจเขียนขึ้นกระดานก็ได้ แบบที่ 2 มีคำถามให้น.ร 3 คำถาม - 1) วันเกิด น.ร 2) สถานภาพ แต่งงาน / โสด 3) ที่อยู่ที่กรุงเทพ ( เรื่องนี้จะถามในวันต่อไป โดยพูดถึงแผนที่ง่ายๆ ใกล้ AUA) ---- ใช้เวลา 2 วัน สำหรับ 3 คำถามนี้ ้ แบบที่ 3 ครูมีปฎิทิน 100 ปี แล้วพูดถึงวันเกิดครูก่อน จากนั้นถามนักเรียน

Materials: 
แบบที่ 1 ให้น.รรู้จัก วัน เดือน ปี ( แบบของเรา ไม่จำเป็นต้องจำได้) เเบบที่ 2 เพื่อที่น.รจะได้คาศํพท์พื้นฐานของคนไทย วันเกิด วัน เดือน ปี เเบบที่ 3 ให้นักเรียนเข้าใจวัน เดือนปีแบบไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.