ยาก่อนอาหาร และหลังอาหาร

Posted by admin

พูดถึงการไม่สบาย ไปหาหมอ และหมอสั่งยามา ให้ทานเวลาใด ก่อนอาหาร หลังอาหาร อธิบายก่อนอาหาร และหลังอาหาร โดยใช้เวลาตื่นนอนตอนเช้าเป็นสื่อ ว่าตื่นนอนขึ้นมากี่โมง กินอาหารเช้ากี่โมง(เขียนเวลาลงที่กระดาน) และเขียนเวลาที่ต้องกินยาก่อนอาหาร และการกินยาหลังอาหาร(แอ็คชั่นประกอบ)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับเวลา

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.