วันหยุดของแต่ละเดือน

Posted by admin

พูดถึงเดือนทั้ง12เดือน ครูเขียนที่กระดานด้วยว่าแต่ละเดือนมีวันหยุดอะไรบ้าง ชอบไม่ชอบวันอะไร

Materials: 
รู้จักเดือนและวันหยุด

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.