ประเทศเพื่อนบ้าน

Posted by admin

ครูวาดแผนที่ประเทศไทยบนกระดานครูวาดแผนที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วบอกว่าภาคไหนของไทยอยู่ติดกับประเทศอะไร
\
น.ร แต่ละประเทศออกมาวาดแผนที่ประเทศเพื่อนบ้านของน.ร

Materials: 
\ ให้น.รรู้จักประเทศเพื่อนบ้านไทย \ ให้น.รเข้าใจคำว่า"เพื่อนบ้าน" \ ให้น.รรู้จักภาคเหนือ, ใต้, กลาง, อีสาน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.