จะไปไหนดีนะ

Posted by admin

ครูคุยกัน แนะนำสถานที่หลายๆ สถานที่ก็จะดี

Materials: 
ฟังเรื่องจากสถานการณ์และเลือกสถานที่ี่ที่จะไปได้ และถ้าเป็นคนต่างประเทศจะไปไหนดี

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.