ซ้าย ขวา กลาง

Posted by admin

ครูมี sheet รูปภาพแจกให้น.ร ให้น.รทำตามคำสั่งครู
\
กิจกรรมเสริม ; ก่อนทำใน sheet อาจให้น.ร ปฏิบัติตามครูบอก เช่นยกมือขวา, จับหูซ้าย, ปิดตาซ้าย ฯลฯ

Materials: 
เรียนรู้คำว่า "ซ้าย ขวา (ตรง)กลาง"

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.