การใช้แผนที่ ( เมืองไทย )

Posted by admin

ครูมีแผนที่ประเทศไทย และถามนักเรียนว่า เคยไปที่ไหนและพูดถึงประเทศไทย

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักแผนที่และรู้จักเมืองไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.