การพนัน

Posted by admin

ครูอาจนำประสบการณ์ที่เคยพบเห็นหรือเคยทำ มีการพนันแบบใด เล่นอย่างไร(สาธิตนิดหน่อย)

Materials: 
รู้ลักษณะการพนัน วิธีการเล่น ดีหรือไม่ดีอย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.