จะทำอย่างไรให้คนรัก

Posted by admin

พูดคุยกันเรื่องความรัก ว่ารักใครจะทำให้คนรักได้อย่างไร เช่น แฟน สามี ภรรยา

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจถึงความรักระหว่างเราเองกับคนอื่น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.