เกมคำถามความเชื่อ(ฝัน)

Posted by admin

*นักเรียนพอจะทราบเกี่ยวเกี่ยวกับความฝันมาบ้างในระดับ AT INTRO-และAT 1 แต่จะพูดให้ลึกซึ้งกว่า เช่น ถ้าฝันว่า ฟันบนหักจะมีญาติทางพ่อจะไม่สบายหรือตาย แต่อาจจะใช้ถามมีตัวเลือก ก ข ค เล่นเป็นห้องหรือทีม

Materials: 
ให้นักเรียนเข้าใจถึงวัฒนธรรมความเชื่อของคนไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.