ที่พึ่งทางใจของคนไทย

Posted by admin

ที่พึ่งทางใจ เช่น พระะพรหม รัชกาลที่ ๕ วัด(เช่น วัดเเขก) เจ้าแม่กวนอิม ศาลหลักเมือง

Materials: 
เวลาคนไทยมีปํญหาจะพึ่งใคร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.