คนไทยในอดีตกับคนไทยในปัจจุบัน

Posted by admin

พูดถึงคนไทนเมื่อก่อนมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ทำงานอะไร เรียนหนังสือที่ไหน ผู้หญิง ผู้ชายต่างกันอย่างไร เช่น ในอดีตการจันปลาตามแม่น้ำลำคลอง แต่ในปัจจุบันไม่มี ยกตัวอย่างการทำงานของ ผู้ชายและผู้หญิงในอดีต การทำงานของ ผู้ชายและผู้หญิงในปัจจุบัน

Materials: 
เข้าใจวัฒนธรรมไทยและชีวิตความเป็นอยู่

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.