ห้องน้ำ

Posted by admin

ครูคุยถึงประสบการณ์ในห้องน้ำ เช่น มีคนแอบดู เหยียบบนโถส้วม เขียนตามประตู ฯลฯ

Materials: 
รู้จักระมัดระวังตัวเอง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.