ประเทศเพื่อนบ้านของไทย

Posted by admin

ครูพูดถึงประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ในกลุ่มซีเกมส์) 10 ประเทศ ไทย ลาว พม่า มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม บรูไน สิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

Materials: 
ประเทศเพื่อนบ้านมีประเทศอะไรบ้าง เป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจ มีอันตรายอย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.