เก่งอะไร/อยากจะทำอะไรเก่ง

Posted by admin

ครู 2 คนคุยกัน ครูเก่งในเรื่องอะไรบ้างมาก น้อย และอยากจะทำอะไรเก่ง

Materials: 
เข้าใจความเก่ง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.