ความเกรงใจ

Posted by admin

ครูพูดถึง ทำไมคนไทยต้องมีความเกรงใจ--เหตุผลก็คือ ไม่ต้องการให้เพื่อนเสียความรู้สึกในสิ่งที่เขาต้องการให้ หรือรับสิ่งของจากเรา ครูอาจสร้างสถานการณ์ เช่น ถ้่านักเรียนมีเพื่อนคนไทยไปที่บ้าน แล้วนักเเรียนถามเพื่อนจะดื่มอะไร ซึ่งถ้าเป็นคนไทยจะไม่ถาม เพราะถ้าถามแล้วคนตอบจะตอบว่า ไม่เป็นไร เพราะความเกรงใจ

Materials: 
ต้องการให้นักเรียนรู้จักคำว่า ความเกรงใจ ซึ่งเป็นนิสัยประจำชาติของคนไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.