ชื่อและการลำดับอาวุโส

Posted by admin

-พูดชื่อเล่น-ชื่อจริงของครูทั้งสองก่อน
\
-ถามความหมายชื่อนักเรียน
\
-พูดถึงญาติ พี่น้องและลำดับอาวุโสในครอบครัว

Materials: 
ให้รู้จักความหมาย ที่มาของชื่อคนไทยทั้งชื่อเล่นและชื่อจริง รู้จักการลำดับอาวุโสในสังคมไทย เช่น พ่อแม่ พี่น้องฯลฯ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.