ยาเสพติด

Posted by admin

หาข้อมูลและพูดคุยกันระหว่างครู

Materials: 
รู้ชนิดของยา ราคา สถานทซื้อ ี่ขาย การเสพและโทษที่ได้รับหลังถูกจับ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.