กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวเมือง ร่วมใจประหยัด

Posted by admin

เล่าเหตุการณ์ตามหัวข้อ และตามวัตถุประสงค์

Materials: 
เข้าใจระบบเศรษกิจของไทย และสถานภาพปัจจุบัน วิธีช่วยชาติ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.