น้ำ

Posted by admin

ครูคุยตามวัตถุประสงค์ข้างบน

Materials: 
เพื่อให้เข้าใจประโยชน์ของนำ้ที่จำเป็น รู้ประเพรณีที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ และสามารถบอกสถานการณ์ขาดน้ำของจังหวัดที่มีปัญหาได้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.