อาชีพให้เลือกและไม่เลือกที่จะแต่งงานด้วย

Posted by admin

ครูทั้ง 2 คน ร่วมกันเลือกโดยเรียงจาก อาชีพที่เลือกก่อนอาชีพที่ไม่เลือก

Materials: 
เข้าใจการเลือกคู่ครองแบบไทย รู้ลักษณะความแตกต่างระหว่างครอบครัวไทยและฝรั่ง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.