โรคและไม่สบาย

Posted by admin

พูดซักถามประสบการณ์ที่เคยเป็น และวิธีแก้ไขป้องกัน

Materials: 
รู้ชื่อโรคบางโรคและอาการที่เป็น รู้สาเหตุ ที่มาที่ไป รู้ราคาค่าต่างๆที่ต้องจ่ายเวลานั้น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.