โชคดี

Posted by admin

ครูพูดคุยกันและยกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับโชคลางและความโชคดี

Materials: 
1. เข้าใจตามเรื่อง 2. รู้ลักษณะนิสัยว่าคนไทยเชื่อโชคลาง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.