ประสบการณ์ของคนต่างชาติกับคนไทย

Posted by admin

ครูเล่าเรื่องจากประสบการณ์จากการอ่าน หรือได้ยินมา

Materials: 
เข้าใจและทราบวิธีการที่คนไทยหลอกหลวงคนต่างชาติ รู้วิธีการป้องกัน และรู้ว่าการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางหรือไปไหน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.