ร้อยแปดพันเรื่องของ"แท็กซี่"

Posted by admin

เล่าเรื่องคนขับรถแท็กซี่ พบหรือเจออันตรายอะไรบ้าง หรือแท็กซี่เล่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอย่างไรบ้าง

Materials: 
รู้สถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในรถแท็กซี่ รู้วิธีต่อราคา(ไม่มีมิเตอร์)

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.