แผลเป็น

Posted by admin

ครูพูดถึงแผลเป็นของครูและเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการมีแผลเป็น เย็บกี่เข็มและถ้ามีบาดแผลจะทำอย่างไร โรงพยาบาลที่กรุงเทพฯและโรงพยาบาลที่ต่างจังหวัดทำบาดแผลดีไหม

Materials: 
เพื่ิอให้นักเรียนรู้จักแผลเป็นและสาเหตุของการเป็นแผล

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.