เหตุการณ์ 14 ตุลา

Posted by admin

-เกิดอะไรขึ้นเมื่อวันที่ 14 ต.ค.16 (ประสบการณ์ตรง รอง)
\
-สาเหตุของการเกิด
\
-14 ต.ค.2516-2541 (25 ปี) มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย
\
-เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมิน
\
-ความคิดเห็นของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
\
-ภาพประทับใจกับเหตุการณ์ 14 ก.ค.กับเทียนอันเหมิน

Materials: 
ให้นักเรียนรู้และทราบถึงเหตุการณ์เรียกร้องรัฐธรรมนูญ 14 ต.ค.16

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.