อ่านตัวเอง

Posted by admin

-ให้นักเรียนวาดรูปดวงอาทิตย์ ต้นไม้ แม่นำ้ สะพาน บ้าน ทางเดิน งู กิ่งไม้
\
-อธิบายสิ่งที่นักเรียนวาดว่าหมายถึงอะไรบ้าง
\
ดวงอาทิตย์ หมายถึง ศาสนา
\
ต้นไม้ " พ่อ
\
แม่นำ้ " แม่
\
สะพาน " การแก้ปัญหา
\
บ้าน " ตัวเอง
\
ทางเดิน " ทางชีวิตในวันข้างหน้า (อนาคต)
\
งู " เพศตรงข้าม
\
กิ่งไม้ " ปัญหา เล็กๆ น้อย

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและฟังภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.