คนไทยกับหน้าตา

Posted by admin

ครูพูดถึงคำว่าหน้าตา หมายถึงอะไร--ความเป็นหน้าเป็นตาของคนไทยมีอะไรบ้าง--ค่านิยมความมีหน้ามีตา ทำให้สังคมไทยยอมรับ ส่งผลให้คนไทยคิดหน้าตา--ประสบการณ์ที่พบเห็นกับคนที่ห่วงหน้าตาจนลืมฐานะ

Materials: 
ให้รู้ความหมายของหน้าตาคืออะไร และทำไมคนไทคิดหน้าตาสำคัญ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.