วัฒนธรรมการกินของไทยการกินของไทย

Posted by admin

-การกินเป็นวัฒนธรรม เช่น การกินของไทยใช้อะไร ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งใช้อะไร
\
-วัฒนธรรมการกินของไทยก็มีความแตกต่างไปในแต่ละภาค
\
-วัฒนธรรมการกินแบบภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

Materials: 
การกินเป็นวัฒนธรรมของไทย ให้นักเรียนรู้วัฒนธรรมการกินของภาคต่างๆ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.