โกง

Posted by admin

ครูเล่าเรื่องการโกง เช่น แม่ค้าโกงตาชั่ง แท็กซี่มิเตอร์โกงมิเตอร์ หรือถ้าครูเคยโกงก็เล่าให้นักเรียนฟัง

Materials: 
กลวิธีการโกงมีวิธีการอย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.