สำนวนไทย คำเปรียบเทียบ

Posted by admin

-สำนวนคืออะไร มีที่มาอย่างไร เช่น ชาวนากับงูเห่า(เล่าเรื่อง)
\
-ความหมายของสำนวนนั้น เปรียบเทียบกับอะไร ยกตัวอย่าง
\
-ครูอาจเล่าเรื่อง นิทานหรือเรื่องของครูที่นำมาใช้เปรียบเทียบกับสำนวนนั้น

Materials: 
รู้จักสำนวนไทยและที่มาของสำนวนไทย และการเปรียบเทียบ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.