จังหวัดเพชรบูรณ์

Posted by admin

คำขวัญจังหวัด เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง (มีเอกสารแนบมาด้วยจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เล็ก+ป๋อง?..27-28 มค.46

Materials: 
สละกำนันจุล, มะขามหวาน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.