สมุทรสงคราม

Posted by admin

เล่าเรื่องจังหวัดสมุรสงคราม เล่าเรื่องหอยหลอด แนะนำอาชีพ คน จ.สมุทรสงคราม สถานที่ท่องเที่ยว การเดินทาง ( 5/02/02 ครูป๋อง)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักจังหวัดสมุทรสงคราม รู้จักสถานที่ท่องเที่ยว การประกอบอาชีพ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.