เสน่ห์เมืองน้ำ สยาม

Posted by admin

พูดถึงคนไทยกับแม่น้ำ พูดเรื่องการใช้แม่น้ำเป็นตลาด เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เล่าเรื่องฝรั่งมาเมืองไทยรู้สึกอย่างไรกับแม่น้ำ (5/02/02 ครูป๋อง)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนรู้จักแม่น้ำสำคัญ เช่น เจ้าพระยา ให้นักเรียนทราบถึงความสำคัญของแม่น้ำ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.