หมู่เกาะในทะเลไทย

Posted by admin

พูดถึงทะเลในเมืองไทย เกาะต่าง ๆ ที่น่าสนใจ แนะนำหน่วยงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เมื่อไปเที่ยวเกาะ (5/02/02 ครูป๋อง)

Materials: 
ต้องการให้นักเรียนได้รู้จักการท่องเที่ยวทางทะเล รู้จักการใช้ชีวิตในทะเล รู้จักกับหน่วยงานค้นหา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.