จังหวัดสิงห์บุรี

Posted by admin

แนะนำที่ตั้งของจังหวัดสิงห์บุรีและความเป็นมา(เอกสารประกอบ อ.ส.ท.พฤษภาคม 2544 หน้า 72-89) (5/02/02 ครูป๋อง)

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักประวัติค่ายบางระจัน ซี่งเป็นหมู่บ้านคนไทยที่ต่อสู้กับพม่า รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในสิงห์บุรี และอาหารประเภทปลาที่มีชื่อเสียง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.