เมืองโบราณ

Posted by admin

อธิบายประวัติของเมืองโบราณ(จากความคิดของคนไทย คุณเล็ก วิริยะพันธ์) ทราบที่ตั้งและราคาบัตรเข้าชม (มีเอกสารประกอบ และถ้ามีเวลาควรพานักเรียนไปชมสถานที่จริง)

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ และทราบความสำคัญของเมืองโบราณเป็นที่รวบรวมและจำลองแบบสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยมาไว้ที่เดียวกัน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.