เถ้าทะเล

Posted by admin

อ่านเรื่องจากหนังสือนิยาย"เถ้าทะเล" อาจจะหาภาพประกอบ หรือ วาดรูปประกอบได้ ใช้สอนได้ 10 -12 วัน (หนังสือของเอ๋)

Materials: 
ให้เข้าใจและรู้จักสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล วิถีชีวิตและความคิดของชาวประมงที่แตกต่างจากชาวเมือง และรู้จักคุณและโทษของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ถูกต้อง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.